ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Тъй като все още сме в зона на заболеваемост, изискваща ротация (до 50% присъствено, останалите в ОРЕС) преминаването в ОРЕС ще се извършва по следния график:

ПРИСЪСТВЕНО:

за периода 05 - 11 ноември 2021г /включително/: І - ІV клас, ХІ - ХІІ клас

ОРЕС:

за периода 05 - 11 ноември 2021г /включително/: V - Х клас

ПРИСЪСТВЕНО:

за периода 12 - 18 ноември 2021г /включително/: V - Х клас

ОРЕС:

за периода 12 - 18 ноември 2021г /включително/: І - ІV клас, ХІ - ХІІ клас

Съгласно Заповед на МОН на 15.11.2021 г., всички ученици от І до ХІІ клас са в ОРЕС.