ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Считано от 22.10.2021г. обучението в СУ "Васил Левски" ще се извършва на ротационен принци по следния график:

ПРИСЪСТВЕНО:

за периода 22 - 28 октомври 2021г /включително/: І - ІV клас, ХІ - ХІІ клас

ОРЕС:

за периода 22 - 28 октомври 2021г /включително/: V - Х клас

ПРИСЪСТВЕНО:

за периода 29 октомври - 4 ноември 2021г /включително/: V - Х клас

ОРЕС:

за периода 29 октомври - 4 ноември 2021г /включително/: І - ІV клас, ХІ - ХІІ клас

 

Важно!!!


Кодове на класни стаи 1-4 клас

Кодове на класни стаи 5-7 клас

Кодове на класни стаи 8-12 клас