Празник на буквите

Отличия в "Математика без граници" - Мартин Славов и Елизабет Славова

Тренинг курс „Детство без агресия”


Възпитаниците на  СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик от 3а клас с класен ръководител Маргарита Петкова и от 4а клас с класен ръководител Вълкана Парашкевова се включиха в тренинг курс на тема „Детство без агресия”. В продължение на 3 дни (23, 24 и 25 март 2016г.) те споделяха част от времето си с Геомил Георгиев и Десислава Кръстева - доброволци към Фондация „Изкуството да живееш” и с Мила Няголова – организатор на събитието. По време на занятията чрез беседи и игри децата се учеха как да бъдат по-концентрирани, с бистър ум, всеотдайни и уверени в себе си; учеха се да се вглеждат в себе си, да откриват положителните си качества и да бъдат по-добри. Приятните изживявания бяха придружени с позитивни послания: „Прекъсни веригата и кажи „Аз няма да участвам!””, „Това, което искаш да ти се случи, това трябва да правиш.”, „Прави добро!”, „Каквото посееш, това ще пожънеш. – Посади добро!”

Станислава Петрова
педагогически съветник

ГАЛЕРИЯ>>>