Кампания за засаждане на еТуининг дърво

Ученици от СОУ „Васил Левски”, гр. Долни чифлик заедно с г-жа Станислава Петрова – педагогически съветник се включиха в кампания за засаждане на еТуининг дърво.

Кампанията има за цел ученици от различни европейски училища да засадят дърво в техния училищен двор през месец октомври 2015г. И всички заедно да покажат, че вярват в положително влияние на дърветата за живота на нашата планета Земя. Кампанията е посветена на програмата за електронно побратимяване еТуининг и нейната 10-годишнина. Тя се организира от СОУ Екзарх Антим I, Казанлък, България и е част от проекта "еТуининг дърво".

Тук може да видите всички участници в кампанията: http://padlet.com/n_djurkova/1crrq9p7l0yz

Тук може да видите видео с всички училища, участващи в кампанията:
http://photopeach.com/album/m03hvo?ref=fb

http://etwinningtree.blogspot.bg/2015/10/the-campaign-started-in-beginning-of.html