Сдружение „Училищно настоятелство при СОУ „Васил Левски” град Долни чифлик”

Уважаеми ученици и родители,

Обръщаме се с призив към всички вас, които имат желание и възможност да помогнат. Ако разполагате със стари и ненужни вече, но запазени играчки с едри елементи, книжки с картинки, пъзели с едри части или фигури за вгнездяване ние ви молим да ги дарите за една добра кауза. Децата от Център за настаняване от семеен тип, гр. Долни чифлик, които се обучават в нашето училище по проект „Включващо обучение” имат истинска нужда от тях.

Може да дарите като се свържете с г-жа Станислава Петрова – педагогически съветник или като занесете събраните от вас играчки в кабинет „Включващо обучение” – допълнителни постройки в двора на Стара сграда.

Ние вярваме в доброто!

Дарителите с дарените играчки>>>