СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик е отличено със Знак за качество за проекта „Be multicultural!” - “Becoming a multicultural citizen of the EU” с ръководител Станислава Петрова от eTwinning Националното звено за координация – България и Европейски знак за качество от Европейското звено за координация на еТуининг.


Знакът за качество по eTwinning се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Те показват, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейски стандарт. За да получи Знак за качество проектът трябва да отговаря на 5 специфични минимални изисквания: 1) Проектът трябва да има общи цели и споделен план между училищата; 2) Той трябва да е завършен, или да е в последната си фаза; 3) Кандидатстващият учител трябва да играе значима роля в проекта; 4) Трябва да е видна определена степен на сътрудничество; 5) Резултатите от проекта трябва да са очевидни.
Проектът „Be multicultural!” - “Becoming a multicultural citizen of the EU.” е оценен от eTwinning Националното звено за координация – България като проект, изследващ интеркултурните аспекти на на понятието. Разработена креативно тема, която насърчава естественото любопитство на тийнеджърите, които се интервюират взаимно. Има общи цели и съвместна работна програма, която включва самостоятелно проучване, проблемно базирано обучение, съвместна работа и др. в международни екипи. Широко интегриран в учебната програма по различни предмети: европейски науки, чужди езици, история, език и литература, медии, политика, социални науки, гражданско образование, ИКТ. Чрез проучване на теми от близкото обкръжение се достига до идеята на единството на многообразието с цел разширяване на знанията за мобилността и миграцията и преодоляване на културните различия, толерантност към специфичните особености на регионите и страните-партньори. Изключително интерактивен проект, като взаимодействието между участниците е в групи, екипи на национално и международно ниво. Общуването и обмена, освен чрез документи, анкети и дигитални средства за представяне, се извършва и чрез видеоконферентни връзки(скайп), чат, блог, wiki. Въпросите, които вълнуват участниците, са автентични, учениците участват в създаването, управлението и реализирането на задачите и дейностите. Голямо разнообразие от ИКТ инструменти за споделяне, представяне на продуктите и взаимодействие: padlet, voicethread, ppt, prezi, glogster, текстови документи, vimeo, blogpost, снимки, web съдържание. Резултатите от въздействието на проектните дейности са изведени в резултат на анкети. Има специална секция за обобщение на резултатите и общи продукти (онлайн издание и web site -http://beamulticulturaleuropean.blogspot.de/).
Това отличие от страна на eTwinning Националното звено за координация – България дава основание на ръководителя на проекта „Be multicultural!” г-жа Станислава Петрова и на участниците Христо Йовчев, Живко Павлов, Десислава Станчева, Камелия Петрова, Тансу Камбер, Полина Петкова, Пламен Минчев, Магдалена Георгиева и Галин Здравков да почувстват удовлетворение от своята работа. Отличието за тях е признание, а в действителност те спечелиха много повече от работата си по проекта: обогатени знания и умения, разширен кръгозор, самочувствие и увереност в собствените способности.


Мария Христова – директор на СОУ „Васил Левски”, град Долни чифлик


Галерия>>>

Знак за качество

Европейски знак за качество