Уважаеми колеги, ученици, родители,

На 15.09.2020 година в 10:00 часа в двора на основна сграда на Средно училище "Васил Левски" ще се открие новата 2020/2021 учебна година.

Обучението за всички ученици е присъствено!

Създадената организация за обучение е съгласно "Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID - 19".