Първа работна среща в Хаген, Германия:  https://youtu.be/9pMFIOhUrww

Втора работна среща в Букурещ, Румъния: https://youtu.be/CP5wrR_vmA8

Трета работна среща по проект "Becoming a multicultural Europеan", програма Erasmus+ /04.03.2018г. -10.03.2018г./

ДЕН 2

1. Презентация на ученици на тема: "Управление на многообразието" Language workshop: How to write a Managing diversity strategy for our school. Work in big grups.

2. Посещение на Община Долни чифлик и представяне на проект Erasmus+. Обсъждане на общинската стратегия за управление на многообразието - ученици и учители зададоха свои въпроси във връзка с управление на многообразието.

3. Работен обяд с директора на СУ "Васил Левски", град Долни чифлик

4. "Кулинарна работилница" - представяне на рецепти, които се правят от векове във всички семейства /правене на баница и баклава, учители и ученици/.

5. Writing workshop: Writinig the Managing diversity strategy

ДЕН 3

1. Екскурзия "Multiculturality in Bulgaria"- "Мултикултурното в Бъгария" до град Шумен и "Дворът на кирилицата", град Плиска

ДЕН 4

1. Обсъждане на извършените към момента активности по проекта и предстоящите активности.

2. Посещение на учебните часове по Английски език на г-жа Биляна Иванова в IIIв клас и г-жа Марияна Станчева в IXа клас.

3. Пътуване "Варна - букет от многообразие" - посещение на Музей за историята на Варна, разходка из града, организиран обяд.

ДЕН 5

1. Writing workshop: Writing the Managing diversity strategy summury.

2. Проектен фестивал, всяка държава подготвя презентация в рамките на 10 минути, която включва информация за държавата, училището и работата по проекта.

3. Посещение на домовете на учениците.

4. Вечеря. Закриване на работната среща. Изпращане на партньорите.

Галерия>>>

" Becoming a multicultural European" - Bucharest 2017

История на миграцията

В началото на месец май 2017г. училище „Ничита Станеску“, Букурещ – Румъния бе домакин на втората транснационална проектна среща по Erasmus+ проект “Becoming a multicultural European”. Девет ученици и четири учители от СУ „Васил Левски“, град Долни чифлик взеха участие в тази среща. Основната тема, на която бяха посветени всички проектни дейности бе „История на миграцията“.

Проект “Becoming a multicultural European” насочва вниманието на младите хора към многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог и има за цел да покаже че Европа е шанс. По време на проектните дейности в румънската столица бяха разглеждани и дискутирани проблеми за европейската миграция в миналото и в настоящето; бяха обсъдени проведени от учениците изследвания сред мигранти и полученият статистически материал; бяха представени презентации с информация за известни мигранти. Друг важен момент, който бе обект на транснационалната проектна среща бе започване на обследване свързано с история на миграцията между трите партниращи си държави (България, Германия и Румъния) – събраната информация и данни ще бъдат публикувани в електронна книга.

„Европа не се намира някъде другаде. Европа – това си ти! Европа – това сме ние!”

Станислава Петрова – координатор на проекта

Галерия>>>

" Becoming a multicultural European" - Hagen 2016

Галерия>>>

Интервю>>

СУ „Васил Левски”, град Долни чифлик с нов международен проект