Първа работна среща в Хаген, Германия:  https://youtu.be/9pMFIOhUrww

Втора работна среща в Букурещ, Румъния: https://youtu.be/CP5wrR_vmA8

" Becoming a multicultural European" - Bucharest 2017

История на миграцията

В началото на месец май 2017г. училище „Ничита Станеску“, Букурещ – Румъния бе домакин на втората транснационална проектна среща по Erasmus+ проект “Becoming a multicultural European”. Девет ученици и четири учители от СУ „Васил Левски“, град Долни чифлик взеха участие в тази среща. Основната тема, на която бяха посветени всички проектни дейности бе „История на миграцията“.

Проект “Becoming a multicultural European” насочва вниманието на младите хора към многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог и има за цел да покаже че Европа е шанс. По време на проектните дейности в румънската столица бяха разглеждани и дискутирани проблеми за европейската миграция в миналото и в настоящето; бяха обсъдени проведени от учениците изследвания сред мигранти и полученият статистически материал; бяха представени презентации с информация за известни мигранти. Друг важен момент, който бе обект на транснационалната проектна среща бе започване на обследване свързано с история на миграцията между трите партниращи си държави (България, Германия и Румъния) – събраната информация и данни ще бъдат публикувани в електронна книга.

„Европа не се намира някъде другаде. Европа – това си ти! Европа – това сме ние!”

Станислава Петрова – координатор на проекта

Галерия>>>

" Becoming a multicultural European" - Hagen 2016

Галерия>>>

Интервю>>

СУ „Васил Левски”, град Долни чифлик с нов международен проект