През учебната 2018/19 г. в СУ “Васил Левски” ще се приемат ученици в 8 клас, профилирано обучение  в следните профили:

 • Икономическо развитие — 1 паралелка по 26 ученика с профилиращи предмети:
  • География и икономика
  • Математика
 • Природни науки — 1 паралелка по 26 ученика с профилиращи предмети:
  • Биология и ЗО
  • Химия и ООС
 • Физическо възпитание и спорт — 1 паралелка по 26 ученика с профилиращи предмети:
  • Физическо възпитание и спорт
  • Биология и ЗО

График на дейностите по приемането на ученици с основно образование в държавни и в общински училища за учебната 2018/2019 г

Заповед РД-07-189/10.04.2018 г.

Заповед РД-07-190/10.04.2018 г.

 

ВАЖНО!

Кандидатите са длъжни да се информират лично за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

ДИПЛЯНКА | ОБЯВА