През учебната 2017/18 г. в СУ “Васил Левски” ще се приемат ученици в 8 клас, профилирано обучение  в следните профили:

  • Икономическо развитие — 2 паралелки по 26 ученика с профилиращи предмети:
    • География и икономика
    • Математика
  • Природни науки — 2 паралелки по 26 ученика с профилиращи предмети:
    • Биология и ЗО
    • Химия и ООС
График на дейностите по приемането на ученици с основно образование в държавни и в общински училища за учебната 2017/2018 г.:

Първи етап на класиране:

Подаване на документи - 16-22.06.2017 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици  - до 27.06.2017 г.

Записване на приетите ученици – 28-30.06.2017 г.


Втори етап на класиране:

Подаване на документи - 28-30.06.2017 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици - до 04.07.2017 г.

Записване на приетите ученици – 05-07.07.2017 г.

Обяваване на  незаетите места – 10.07.2017 г.


Трети етап на класиране:

Подаване на документи - 11-13.07.2017 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици – до 17.07.2017 г.

Записване на приетите ученици - 18-19.07.2017 г.

Обявяване на незаетите места – 21.07.2017 г.

Попълване на незаетите места след III етап на класиране и записване на учениците - до 04.09.2017 г

 

ВАЖНО!

Кандидатите са длъжни да се информират лично за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

ДИПЛЯНКА | ОБЯВА