През учебната 2017/18 г. в СУ “Васил Левски” ще се приемат ученици в 9 клас,  дневна форма на обучение както следва:

 

Непрофилирано обучение – 1 паралелка - 26 ученици


 

График на дейностите по приемането на ученици с основно образование в държавни и в общински училища
за учебната 2017/2018 г.

Първи етап на класиране:

Подаване на документи - 03-05.07.2017 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици  -до 06.07.2017 г.

Записване на приетите ученици – 07.07.2017 г.

Обяваване на незаетите места – 10.07.2017 г.


Втори етап на класиране:

Подаване на документи - 11.07.2017 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици - до 13.07.2017 г.

Записване на приетите ученици – 14.07.2016 г.

Обяваване на  незаетите места – до 18.07.2017 г.


Трети етап на класиране:

Подаване на документи - 19.07.2017 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици – 20.07.2017 г.

Записване на приетите ученици - 21.07.2017 г.

Обявяване на незаетите места – до 26.07.2017 г.

Попълване на незаетите места след III етап на класиране и записване на учениците - до 04.09.2017 г.

ВАЖНО!

 

Кандидатите са длъжни да се информират лично за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

ДИПЛЯНКА | ОБЯВА