СОУ „Васил Левски” работи по проект MAgical Music Box (MAMBO)

 

 

СОУ „Васил Левски“, град Долни чифлик работи по проект по програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Коменски” – дейност „Многостранни партньорства”.

Училище координатор е „ERDOGAN ILKOKRETIM OKULU” - Турция, а останалите партньори са училища от България, Дания и Полша.    

Темата на проекта е „Магическа, музикална кутия“. За периода 2012 – 2014 година ще се осъществят минимум 24 мобилности, включващи ученици и учители от нашето училище.

Като участници в проекта учениците от СОУ „Васил Левски“, град Долни чифлик ще подготвят постери за десктоп на български език, музикална кутия, включително с песни на страните партньори, ще участват в „Skype” връзки със свои съученици. Целта на проекта е да направим училището по привлекателно място за учениците със звучаща музика по време на междучасията, да сформираме групи за музикални дейности. Чрез дейностите учениците ще развитият  комуникативните си умения на чужд език.

Работната група по проекта се състои от координатор, в лицето на     г-жа Радка Йорданова – помощник-директор по УД и  сътрудници г-жа Станислава Петрова – педагогически съветник, г-жа Елена Лазарова – страши учител по музика, г-жа Нели Делчева - старши учител по изобразително изкуство, г-жа Мария Василева – страши учител по информатика и информационни технологии, г-жа Таня Дечева – учител по английски език, г-жа Гергана Авджиева – учител по физическо възпитание и спорт.

Първата работна среща на ръководителите по проекта ще се състои в  училището в Турция,  на която ще се приеме  програма за работа, ангажиментите на всяка една от страните и график за провеждащите се мобилностите.