ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

На 10.04.2013г. учениците от първите класове при СОУ „Васил Левски”, гр. Долни чифлик отбелязаха с богата празнична програма приключването на ограмотителния период от обучението си и овладяването на буквите. На тържеството, посветено на раздялата с Буквара и посрещането на Читанката бяха поканени родители и гости.
Малчуганите с охота демонстрираха пред присъстващите наученото за  буквите и  уменията си за четене и рецитиране. Те изпълниха десетки стихотворения и песни, които допринесоха за повишаване на празничното настроение. С основание, малките ученици бяха многократно аплодирани от всички. Щастливи и доволни от постигнатите резултати бяха  класните ръководители: Вълкана Парашкевова, Емилия Петкова, Тинка Стоева, Ангелина Димова и възпитателите: Милка Тодорова и Йорданка Радославова.

Станислава Петрова – пед. съветник

Галерия>>>