Съдържание на статията
Ученик на годината 2011/2012г
Ученик на годината 2010/2011г.
Kритерии за присъждане на награда
Всички страници

  Ученик на годината 2011/2012г.

 

В категория  „Ученик на годината в хуманитарната област”

с плакет и грамота да бе наградена Йоана Любомирова Вангелова от ХІа клас.

 

В категория „Ученик на годината в природо-математическата област”

с плакет и грамота да бяха наградени

Теа Константинова Томова VІІб клас и Мартин Славчев Славов І б клас.

 

В категория „Ученик на годината в областта на изкуствата”

с грамота да бе награден ДТФС „Чифликчийче”.

 

В категория „Ученик на годината в областта на спорта”

с плакет грамота да бе награден Димитър Георгиев Георгиев.

 Галерия >>>