Ръководство

Мария Христова – директор

Магдалена Стоянова – помощник директор

Радка Йорданова – помощник директор

Траян Томов – помощник директор

Педагогически съветник

Станислава Петрова