Трета работна среща по проект "Becoming a multicultural Europеan"